Mừng Lễ Kính Thánh Giuse

Lung linh trong tiết tháng ba,
Mừng kính Thánh Cả, bông hoa trắng ngần.
Cung đàn điệu nhạc lâng lâng,
Lòng người khắp chốn ca vang rộn ràng.
Giuse, Đấng Thánh cao quang,
Ân tình còn đó trào dâng dạt dào.
Sống đời gian khổ cần lao,
Niềm tin cậy mến ngọt ngào khôn vơi.
Khiêm nhường, khiết tịnh, vâng lời,
Nên người công chính tuyệt vời mẫu gương.

Trần gian mưa nắng tháng ngày,
Cầu Ngài tuôn chảy suối nguồn thánh ân.
Nhân ngày mười chín tháng ba
Con dân Thánh Cả khắp nơi kính mừng
Gia Đình Nữ Vương góp lời
Xin Ngài ban phước quý Cha, quý Thầy
Thương cùng các bạn các anh
Nhận Ngài làm Thánh quan thầy chở che
Noi theo nhân đức sáng ngời
Nói lời khiêm tốn, chính trực mẫu gương
Mai sau lãnh hưởng nước Trời,
Cùng Người bên Chúa suốt đời hoan ca.
Gia đình NVHB.