Mừng Lễ Kính Thánh Antôn 13/6

“An-tôn rất đỗi ước mong
Sống đời hèn hạ đầy lòng khiêm cung.
Bảo toàn các đức đến cùng
Anh em tu sĩ ở chung với Ngài.
Ước mong nhỏ mọn hoài hoài
Tầm thường hơn hết những ai trong nhà.
Kẻ mang bảo vật đi ra
Trên đường dễ bị gian tà cướp đi.
Bởi thầy biết rõ gian phi
Hồng ân đức tính dấu đi kỹ càng.
Vì thầy nhận của thiên hoàng
Thông minh trí tuệ lại càng dấu hơn.
Thầy không biểu lộ các ơn
Văn chương khoa học luôn luôn dấu hoài.
Đi qua trước mặt các ngài
Kể như dốt nát không ai như mình.
Kiêu căng vì học thông minh
Tự cao dễ bị hư vinh gió lùa.
Việc chi hèn hạ lại ưa
Thì đời minh chứng người vừa khiêm ti.
Việc hèn xuyên lẩn tránh đi
Người này không thể biết chi khiêm nhường.
Antôn trí tuệ phi thường
Mà thầy vẫn ở khiêm nhường hơn ai.
Giêsu là Chúa muôn loài
Rửa chân cho cả mười hai sứ đồ
Antôn ngày vẫn chăm lo
Ấm nồi bát đĩa rửa cho sạch làu.
Thầy còn quỳ xuống bưng thau
Anh em thầy rửa chân lau sạch rồi.
Thầy làm như thể bề tôi
Hết lòng cung kính ghé môi hôn vào.
Nếu ai địa vị tối cao
Mà còn tự hạ biết bao công trình.
Còn ai tự đại nâng mình
Chắc là sẽ bị thiên đình hạ ngay.
Ai kiêu bị nhục quá tay
Ai khiêm sẽ được chờ ngày biểu dương.
Antôn sống rất khiêm nhường
Được làm phép lạ phi thường khắp nơi.”

(Trích:Thầy Pascal – dòng Phanxicô).

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và là người cứu giúp những người nghèo khổ, đó là thánh linh mục An-tôn. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, mà cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô để được Chúa giúp đỡ trong những lúc ngặt nghèo.  Ngày 13 tháng 6, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta mừng kính Thánh An-tôn.

Nhân dịp này, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình cũng xin gửi lời chúc mừng đến:

  • Anh cựu Trưởng nhóm An-tôn Nguyễn Văn Nam, C.S.s.R
  • Anh cựu Phụng vụ An-tôn Nguyễn Trung Triển.

Và tất cả các Anh, các Bạn đã chọn Thánh An-tôn làm bổn mạng quan thầy.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần hằng che chở mọi người để luôn sẵn lòng vâng theo thánh ý Chúa, noi theo gương Thánh An-tôn, và biết dùng lời nói việc làm hàng ngày để giúp đỡ những người lầm lạc về với Chúa.

Gia đình NVHB