Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chân phước Giáo Hoàng Piô IX vào ngày 8 tháng 12 năm 1854 đã công bố Tín điều đức tin được Thiên Chúa mạc khải rằng Đức Trinh Nữ Maria “đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc tượng thai, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô Đấng Cứu Độ loài người” (Denz.- Schonm, 2803). Việc công bố tín điều cách chính thức tương đối gần đây, nhưng việc tuyên xưng đức tin của các Kitô hữu và phụng vụ về tín điều là rất xa xưa. Hơn nữa, bốn năm sau, Đức Trinh Nữ Maria, hiện ra tại Lộ Đức cho Thánh nữ Bernadette, đã xác nhận chân lý của tín điều này bằng cách tự giới thiệu mình với danh hiệu “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Đức Maria là đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chính Mẹ đã nhận được ân sủng trinh khiết nguyên khởi và cuộc sống ân phúc cuối cùng mà chúng ta, bằng cách cộng tác với ân sủng Chúa ban, hy vọng một ngày nào đó cũng sẽ nhận được cuộc sống ân phúc đó.

Lạy Chúa, là Đấng nhờ Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã chuẩn bị một nơi cư ngụ xứng đáng cho Con Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban ơn cho chúng con, như Chúa đã gìn giữ Mẹ Maria khỏi mọi vết nhơ nhờ cái chết của Con Chúa, là điều mà Chúa đã thấy trước, thì qua sự cầu bầu của Mẹ, chúng con cũng được rửa sạch mọi vết nhơ và được chấp nhận vào vui hưởng sự hiện diện của Chúa. Amen.

Trong niềm vui mừng lễ Mẹ Vô nhiễm giữa Mùa Vọng này, Gia đình NVHB xin gửi lời chúc mừng đến quý Soeur nguyên Đồng hành, quý Chị cựu Ban điều hành, các bạn Ban điều hành và tất cả các Thành viên đã nhận Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng. Nguyện xin Chúa cho chúng con biết dọn tâm hồn mình xứng đáng, để đón mừng Mầu Nhiệm Con Chúa Giáng Sinh.

Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung
Từ: catholicculture.org

(hdgmvietnam.com 06.12.2020)

Gia đình NVHB