Giờ Lễ Giáng Sinh 2019 Một Số Nhà Thờ Trong TGP Sài Gòn

GIỜ LỄ GIÁNG SINH 2019 MỘT SỐ NHÀ THỜ TẠI TP.HCM ✪✪

KHU VỰC TRUNG TÂM QUẬN 1, 3, PHÚ NHUẬN, TÂN BÌNH.
1. Nhà Thờ Kỳ Đồng: https://giothanhle.net/…/nha-tho-duc-me-hang-cuu-giup-ky-do…
2. Nhà Thờ Mai Khôi (Quận 3): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mai-khoi-quan-3
3. Nhà Thờ Tân Định: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dinh-quan
4. Nhà Thờ Chí Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-chi-hoa
5. Nhà Thờ Ba Chuông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-da-minh-ba-chuong
6. Nhà Thờ Phanxico Đakao: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phanxico-dakao
7. Nhà Thờ Vườn Xoài: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vuon-xoai
8. Nhà Thờ Nam Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nam-hoa-tan-binh-tphcm
9. Nhà Thờ Hòa Hưng: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hoa-hung-quan-10-tphcm
10. Nhà Thờ Vinh Sơn 6: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-son-6
11. Nhà Thờ Nghĩa Hòa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-nghia-hoa
12. Nhà Thờ Đắc Lộ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-dac-lo
13. Nhà Thờ Bùi Phát (Quận 3): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-bui-phat-quan-3
14. Nhà Thờ Tân Hòa (Quận 3): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-hoa
15. Nhà Thờ Tân Chí Linh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-chi-linh
16. Nhà Thờ Mẫu Tâm (Tân Bình, TPHCM): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mau-tam-tan-binh-tphcm
17. Nhà Thờ Phú Hải (Phú nhuận): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-hai-phu-nhuan
18. Nhà thờ Mạc Ty Nho: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mac-ty-nho
19. Nhà Thờ Tân Dân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dan

KHU VỰC BÌNH THẠNH
20. Nhà Thờ Hiển Linh (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hien-linh-tphcm
21. Nhà thờ Mông Triệu (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mong-trieu-binh-thanh
22. Nhà Thờ Thanh Đa: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-da
23. Nhà Thờ Huyện Sỹ: https://giothanhle.net/gio…/nha-tho-huyen-si-nha-tho-cho-dui
24. Nhà Thờ Thị Nghè: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thi-nghe
25. Nhà Thờ Hàng Xanh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hang-xanh
26. Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/g…/nha-tho-duc-me-vo-nhiem-binh-thanh
27. Nhà Thờ Thánh Tịnh (Bình Thạnh): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thanh-tinh
28. Nhà Thờ Bình Lợi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-loi

KHU VỰC GÒ VẤP
29. Nhà Thờ Gò Vấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-go-vap
30. Nhà Thờ Bến Hải: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ben-hai
31. Nhà Thờ Xóm Thuốc ♱: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-thuoc
32. Nhà Thờ Chợ Cầu (Nhà thờ Đức Mẹ vô nhiễm): https://giothanhle.net/…/nha-tho-cho-cau-nha-tho-duc-me-vo-…
33. Nhà Thờ Hạnh Thông Tây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hanh-thong-tay
34. Nhà Thờ Mân Côi Gò Gấp: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-man-coi-go-vap

KHU VỰC THỦ ĐỨC
35. Nhà Thờ Khiết Tâm Thủ Đức: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-khiet-tam-thu-duc
36. Nhà Thờ Hiển Linh (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-hien-linh-thu-duc
37. Nhà Thờ Xuân Hiệp (Thủ Đức): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xuan-hiep-thu-duc
38. Nhà Thờ Fatima Bình Triệu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-fatima-binh-trieu
39. Nhà Thờ Thủ Đức: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thu-duc

KHU VỰC TÂN PHÚ
40. Nhà Thờ Tân Thái Sơn: https://giothanhle.net/…/nha-tho-tan-thai-son-nha-tho-thanh…
41. Nhà Thờ Gò Mây: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-go-may
42. Nhà Thờ Tân Phú: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-phu-tphcm
43. Nhà Thờ Tân Hương (Tân Phú, TPHCM): https://giothanhle.net/gio-…/nha-tho-tan-huong-tan-phu-tphcm
44. Nhà Thờ Thánh Martino de Porres: https://giothanhle.net/gio-…/nha-tho-thanh-martino-de-porres

KHU VỰC QUẬN 12 VÀ HÓC MÔN
45. Nhà Thờ Phú Xuân: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-xuan-nha-be
46. Nhà Thờ Phú Trung: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-phu-trung
47. Nhà Thờ Lạc Quang: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-lac-quang
48. Nhà Thờ Trung Chánh: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-trung-chanh

49. Nhà Thờ Tân Đông (Hóc Môn): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tan-dong-quan12

NHỮNG KHU VỰC KHÁC
50. Nhà Thờ Bàn Cờ: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-ban-co
51. Nhà Thờ Bình Xuyên: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-xuyen
52. Nhà Thờ An Phú (Quận 7): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-an-phu-him-lam-quan-7
53. Nhà Thờ Bình Hòa: https://giothanhle.net/gi…/nha-tho-binh-hoa-binh-thanh-tphcm
54. Nhà Thờ Cầu Kho: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cau-kho
55. Nhà Thờ Bình Đông: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-binh-dong
56. Nhà Thờ Chợ Quán: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-cho-quan
57. Nhà Thờ Xóm Chiếu: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-xom-chieu
58. Nhà Thờ Vĩnh Hội: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-vinh-hoi
59. Nhà Thờ Mẫu Tâm (Quận 7): https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-mau-tam-quan-7
60. Nhà Thờ Thuận Phát: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-thuan-phat
61. Nhà Thờ Tắc Rỗi: https://giothanhle.net/gio-le/nha-tho-tac-roi

Tổng hợp

Nguồn: Giới trẻ Công Giáo