Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục chính toà giáo phận Kontum và Tân Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long

Vào lúc 17g00 hôm nay, thứ Tư 07-10-2015 (tức 12g00 giờ Roma), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm giám mục cho Giáo hội tại Việt Nam như sau:

2DC

1/ Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Kontum (Việt Nam) của Đức giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, theo điều 401, §1 của Bộ Giáo luật*.

2/ Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Luy Gonzaga Nguyễn Hùng Vị, hiện là chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa – giáo phận Kontum, làm Giám mục chính toà giáo phận Kontum, Việt Nam.

3/ Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, hiện là Phó Giám đốc và giáo sư triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ, làm Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam.

Sau đây là đôi dòng tiểu sử của hai vị Tân giám mục:

Tiểu sử Đức Tân giám mục Luy Gonzaga Nguyễn Hùng Vị

15/08/1952: Sinh tại họ đạo Phú Gia, Hà Nội
1954–1963: Sống tại giáo xứ Bình Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang
1963–1972: Học tại Tiểu chủng viện Thừa Sai Kontum
1973–1977: Học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Đà Lạt
1978–1990: Giúp giáo xứ Bình Cang, Nha Trang
07/04/1990: Thụ phong linh mục tại Nha Trang
1990–1993: Phó xứ giáo xứ Bình Cang, Nha Trang
1993–2006: Phụ trách chủng sinh Kontum tại Sài Gòn
2006–2008: Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp
và đậu bằng cử nhân Phụng vụ
2009: Thư ký Văn phòng Toà Giám mục Kontum
2010–2015: Chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa, Kontum

Tiểu sử Đức Tân giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

18/08/1954: Sinh tại Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long
1966: Học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Long
và sau đó học tại Đại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long.
1978: Sống tại gia đình
1991: Tiếp tục học tại Chủng viện Vĩnh Long
31/08/1994: Thụ phong linh mục cho giáo phận Vĩnh Long
1994–2004: Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp
và đậu bằng tiến sĩ triết học;
2004–2008: Đặc trách ơn gọi tại giáo phận Vĩnh Long
Từ năm 2008: Giáo sư Triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ
và Đại chủng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Tp HCM.
Từ năm 2012: Phó Giám đốc Đại chủng viện Cần Thơ.

—————————–

* Giám mục giáo phận đã trọn bảy mươi lăm tuổi được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên Đức giáo hoàng, và Đức giáo hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhắc tất cả mọi hoàn cảnh.
(Bộ Giáo luật 1983, Bản dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam)
(WHĐ 07.10.2015/ press.vatican.va)