Đức giáo hoàng Phanxicô ký Sắc lệnh phong thánh cho Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II

Hôm nay thứ Sáu 05-07-2013, trong giờ ăn trưa tại Vatican, các phóng viên đang bận rộn tìm hiểu về Thông điệp đầu tiên của Đức giáo hoàng Phanxicô, họ đã tỏ ra bất ngờ khi cha Federico Lombardi S.J. mời họ trở lại Phòng họp báo để đưa ra thông báo thứ hai: Đức giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn vụ án phong thánh cho hai vị tiền nhiệm đáng kính mà ngài rất yêu quý là Chân phước Gioan XXIII và Chân phước Gioan Phaolô II.

Khi gặp Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh vào sáng nay, Đức giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn việc ban hành Sắc lệnh đồng thời cũng triệu tập một Mật nghị Hồng y đặc biệt để thảo luận sâu hơn về việc phong thánh cho Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Ngoài ra, Đức giáo hoàng Phanxicô cũng phê chuẩn việc các Hồng y và Giám mục trong Phiên họp thường lệ đã bỏ phiếu thuận về việc phong thánh cho Chân phước Gioan XXIII.

Động thái hơi khác thường này được cha Lombardi giải thích: mặc dù không có một phép lạ thứ hai, nhưng theo ý Đức giáo hoàng Phanxicô, sự Thánh thiện của vị Giáo hoàng vĩ đại của Công đồng Vatican II cần được công nhận.

Cha Lombardi nói rằng việc phong thánh mà không cần một phép lạ thứ hai vẫn hợp thức, vì đã có phép lạ dẫn đến việc phong chân phước cho Đức giáo hoàng Gioan XXIII. Ngài cũng nói rằng các nhà thần học và các chuyên gia đang thảo luận về việc liệu có cần hai phép lạ riêng cho việc phong chân phước và phong thánh hay không. Cha Lombardi nói thêm rằng chắc chắn Đức giáo hoàng có thẩm quyền miễn trừ phép lạ thứ hai.

Tuy nhiên, cả ngày mở Mật nghị Hồng y cũng như ngày lễ phong thánh chưa được đề cập. Cha Lombardi không loại trừ rằng cả hai lễ phong thánh có thể được cử hành cùng một ngày, mà cha tin rằng sẽ diễn ra vào cuối năm nay và việc này có thể sẽ được ấn định trong Mật nghị Hồng y.

(Theo Vatican Radio)