Lời thách thức của cao bồi

Sau khi nốc một vại bia, chàng cao bồi thấy con ngựa của mình bị trộm mất.
Anh hét lớn trong tức giận:

– Nếu sau một vại bia nữa mà con ngựa của tao không xuất hiện, tao sẽ làm như khi tao ở Texas đấy!

Lời đe doạ có tác dụng, lúc sau con ngựa đã được trả lại. Bồi bàn tò mò:

– Anh đã làm gì ở Texas vậy?

– Tao đi bộ về nhà.

– !?!

Sưu tầm