Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên – Tân Tổng Giám Mục Giáo phận Hà Nội

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ chức Tổng Giám Mục giáo phận Hà Nội của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

Ngài cũng bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục đương nhiệm của giáo phận Hải Phòng.

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26/10/1960 tại Giáo xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thuộc Địa phận Hải Phòng. Ngài là con thứ tư của gia đình 5 người con.

23/09/1982: Nhập Đại chủng viện Hà Nội.

24/01/1988: Thụ phong Linh mục tại Hải Phòng.

1988 đến 1994: Chánh xứ Mỹ Động.

1994 đến 1996: Chánh xứ Đồng Xá.

1996 đến 2000: Du học Paris (Pháp).

26/11/2002: Toà Thánh Bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng.

Khẩu hiệu của Đức Tân Giám mục là: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”.

Nguồn: dongten.net