Chương Trình Sinh Hoạt Nhóm Tháng 10/2019

NGÀYLỄCHƯƠNG TRÌNHĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
13/10/2019Chúa nhật XXVIII thường niênHành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Nhà thờ Cái MơnBến Tre6h00 – 19h00 (gồm cả Thánh lễ)
27/10/2019Chúa Nhật XXX thường niênChuyên đề Giao lưu – Vì YÊU Mà Đến42 Tú Xương8h00 – 12h00 (gồm cả Thánh Lễ)