Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 04/2021

NgàyLễChương trình
04/04/2021Chúa Nhật Phục SinhChương trình Giao lưu Bóng đá Phục Sinh
11/04/2021Chúa Nhật II Phục SinhChương trình Chuyên đề
25/04/2021Chúa Nhật IV Phục SinhChương trình tập huấn Agapé