Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 01/2021 (Dự Kiến)

NgàyLễChương trình
17/01/2021Chúa Nhật II Thường NiênChương trình sinh hoạt tuần 3
23-24/01/2021Chúa Nhật III Thường NiênChương trình gói bánh chưng
31/01/2021Chúa Nhật IV Thường NiênLễ Tất Niên