Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 01/2020

Ngày Lễ Chương Trình Địa điểm
12/01/2020 Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa Lễ Tất Niên năm Kỷ Hợi 42 Tú Xương