Chương Trình Sinh Hoạt Nhóm Tháng 11/2019

NGÀYLỄCHƯƠNG TRÌNHĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
10/11/2019Chúa nhật XXXII thường niênBầu cử Ban điều hành và sum họp Gia đình NVHB42 Tú Xương8h30 – 12h00 (gồm cả Thánh lễ)
24/11/2019Lễ Đức Giê Su Kito Vua vũ trụChương trình sinh hoạt tuần 4 tháng 1142 Tú Xương8h00 – 11h30 (gồm cả Thánh Lễ)