Chương Trình Sinh Hoạt Nhóm Tháng 10 Năm 2018

NGÀYLỄCHƯƠNG TRÌNHĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
14/10/2018Chúa Nhật XXVIII Thường NiênDon’t walk, let’s run!

(Không có Thánh lễ)

Tập trung tại 42 Tú Xương 
28/10/2018Chúa Nhật XXX Thường NiênCùng làm Background42 Tú Xương8h00 – 12h00 (gồm cả Thánh lễ)