Chương Trình Sinh Hoạt Nhóm Tháng 10/2020

Ngày Lễ Chương trình Địa điểm Thời gian
11/10/2020 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Công tác xã hộiMái âm Tình mẹ 2 – Bình DươngTập  trung lúc 6h45
25/10/2020 Chúa Nhật XXX Thường Niên Chuyên đề 42 Tú Xương8h00 – 11h10 (bao gồm Thánh Lễ)