Chương trình: Họp Mặt Tổ AGAPE XXIII – Sải Cánh Bay

Nhằm phổ biến các quy định, những lưu ý cho hội trại truyền thống Agape XXIII – Sải Cánh Bay và cũng là để các tổ viên gặp mặt tổ mình, chương trình Họp Mặt Tổ Agape XXIII được tổ chức.

Địa điểm tổ chức: 90 Nguyễn Thái Sơn

Thời gian: 15h30

Thời gian cụ thể:

15h30 - Đón tiếp

16h00 - Thánh lễ

17h00 - Sinh hoạt - họp mặt tổ

19h00 - Ăn tối

Ngoài ra, chương trình trại Agape XXIII vẫn còn mở link đăng kí, mọi người hãy nhanh tay giành lấy những tấm vé cuối cùng nhé.

Link dăng kí: https://forms.gle/onTLUkYXzy9W97UR9

Ban điều hành