Chương Trình Cầu Nguyện Online: Mùa Kinh Thương Nhớ

Anh Chị và các bạn thân mến, theo truyền thống Ki-tô giáo, tháng 11 là tháng được dành để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.

Khởi đầu từ lễ các Thánh (01/11) và trong tám ngày đầu tháng, chúng ta được mời gọi để cầu nguyện một cách đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời thông qua việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá và nhường ơn ích này cho các linh hồn nơi Luyện ngục. 

Ngay từ thời tiên khởi, Giáo Hội đã khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho người chết như một nghĩa cử bác ái. Thánh Augustine viết, “Nếu chúng ta không lưu tâm gì đến người chết, thì chúng ta sẽ không có thói quen cầu nguyện cho họ”. Tuy nhiên, các nghi thức cầu cho người chết có tính cách dị đoan thời tiền-Kitô Giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nỗi, mãi cho đến đầu thời Trung Cổ, nhờ các dòng ẩn tu có thói quen cầu nguyện cho các tu sĩ đã qua đời hàng năm, thì một nghi thức phụng vụ cầu cho người chết mới được thiết lập. 

Chúng ta hãy dành tất cả những công phúc và những lời cầu nguyện của chúng ta để giúp các Ngài. Chắc là khi được về cõi vĩnh hằng các ngài sẽ không quên ơn chúng ta. Chính vì thế, Nhóm Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình tổ chức chương trình cầu nguyện online mang tên “Mùa Kinh Thương Nhớ”.

Hiệp chung ý nguyện cùng dâng lên Thiên Chúa, Anh Chị và các bạn có thể gửi gắm những lời nguyện riêng của mình tại đường link dưới đây:

https://forms.gle/MdVHbDtraHJS6qT1A

Những ý nguyện này sẽ được đọc trước giờ cầu nguyện để mọi người cùng hiệp thông.

Thời gian: 20h00 – Thứ 7 ngày 06/11/2021.

Buổi cầu nguyện sẽ được phát sóng trực tiếp tại Fanpage Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình.  

Mời Anh Chị và các bạn cùng tham gia buổi cầu nguyện chung này để cùng cầu nguyện cho Gia đình NVHB nói riêng và cho các đẳng linh hồn nói chung.

Ban Điều Hành