Chúc Mừng Thầy Tân Phó Tế Gioan Nguyễn Long Quân, O.P.

Đại gia đình Nữ Vương Hoà Bình xin hân hoan chúc mừng Thầy Tân Phó Tế Gioan Nguyễn Long Quân, O.P.

Vào lúc 6h00 Ngày 10 Tháng 12 Năm 2022, Tại nhà nguyện Tu viện Rất thánh Mân Côi, Gò Vấp. Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, sẽ trao tác vụ Phó tế cho Thầy Gioan Nguyễn Long Quân, O.P – Nguyên Đồng Hành Nhóm Sinh Viên Nữ Vương Hòa Bình cùng với 14 thầy khác thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin hân hoan chúc mừng Thầy. Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy Thánh Thần của Người xuống trên Thầy, giúp Thầy luôn trung thành thi hành các thừa tác vụ mà Chúa và Giáo Hội trao cho để Thầy luôn tin điều mình đọc, rao giảng điều mình tin và sống đúng với những tín điều mình đã hứa.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Thầy luôn trung thành và hăng say phục vụ trong Thánh chức được Thiên Chúa và Dòng trao phó. Đồng thời, cùng hiệp ý cầu nguyện để Gia đình Nữ Vương Hòa Bình ngày càng có nhiều người dâng hiến cuộc đời mình trong ớn gọi Linh mục, tu si. 

Gia đình NVHB