Chúc mừng thầy Tân Phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Tuấn Dũng O.P.

Vào lúc 06 giờ 00, ngày 02 tháng 01 năm 2016, tại Nguyện Đường Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã trao tác vụ Phó tế cho 13 thầy thuộc Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, trong đó có thầy Gioan Baotixita Nguyễn Tuấn Dũng, cựu đồng hành NVHB, và thầy Giuse Hoàng Hải Đăng, cựu thành viên.

Gia đình NVHB xin hân hoan chúc mừng hai Thầy. Nguyện xin Thiên Chúa ban đầy tràn Thánh Thần của Người xuống trên hai Thầy, giúp hai Thầy luôn trung thành thi hành thừa tác vụ mà Chúa và Giáo hội trao cho, để hai Thầy luôn tin điều mình đọc, giảng điều mình tin, và sống mình Thầy rao giảng.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho hai Thầy luôn trung thành và hăng say phục vụ trong Thánh chức được Thiên Chúa và Dòng trao phó. Đồng thời, cũng hiệp ý cầu nguyện để Gia đình NVHB ngày càng có nhiều người con dâng mình cho Chúa trong ơn gọi Linh mục, tu sĩ.

Gia đình NVHB