Chúc Mừng Tân Giám Tỉnh Đa Minh Việt Nam

Sau giờ kinh chiều ngày 12,12.2019, Cha Tôma Aquino Nguyễn Trường Tam, O.P. đã ký nhận vai trò Giám Tỉnh thứ 7 của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, trước mặt toàn thể quý Cha và quý Thầy đang tham dự Tỉnh hội, cùng một số Tu sĩ thuộc Tu viện Martino.

Là vị Giám tỉnh trẻ, Cha bộc bạch suy nghĩ và tâm tư trước khi ký nhận, đó là “sự hoang mang, lo lắng đến mất ngủ”, “nhưng nhìn vào tấm gương vị tiền nhiệm, tôi đã không thể khước từ!”

Trước khi nhận sứ vụ mới, Cha Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam O.P, là Bề trên Tu viện Thánh Albertô Cả, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông, Giám đốc Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae, Phó Giám đốc Hệ triết B TTHV Đa Minh – Gò Vấp, Giáo sư các môn Latin, Giáo luật tại các Trung tâm, Dòng Tu, Đại Chủng viện, …

Cha Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam O.P, sinh ngày 05.02.1974, tuyên khấn vào Dòng Đa Minh vào ngày 15.08.1995 và thụ phong Linh mục vào ngày 28.10.2003. Mời cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cùng Cha và Tỉnh Dòng.

Hòa trong niềm vui của toàn thể Gia đình Đa Minh Việt Nam, Nhóm sinh viên Nữ Vương Hòa Bình hân hoan chúc mừng Cha Tô-ma Aquino Nguyễn Trường Tam, O.P. – tân bề trên giám tỉnh của tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nguyện chúc Cha luôn bình an và đầy tràn ơn sủng để phục vụ Chúa và Giáo hội trong sứ vụ mới được trao phó.

Nguồn: daminhvn

Gia đình NVHB