Chúc mừng sinh nhật Cha Linh hướng

Chúc Anh luôn vui tươi, mạnh khoẻ và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Gia đình NVHB