Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Linh Hướng Giuse Võ Viết Cường – 15/4

Từ muôn thuở Ngài đã gọi tên con,
Làm trung gian giữa trời cao và trần thế.
Là hiện thân của Tình yêu Nhiệm Thể,
Rao giảng Tin Mừng cho Dân Chúa muôn nơi.

Hôm nay, Gia đình Nữ Vương Hoà Bình chúng ta hân hoan chúc mừng sinh nhật Cha Linh hướng Giuse Võ Viết Cường, O.P. Với vai trò người Cha Linh hướng, Anh luôn đồng hành, dìu dắt và dành cho Nhóm chúng ta tình yêu thương đặc biệt.

Hoà trong tâm tình mến yêu và chúc mừng sinh nhật Anh, xin Ba Ngôi Chí Thánh đổ tràn ân sủng xuống trên “Người linh mục nhiệt thành”, xin Chúa bảo vệ và ban bình an để Anh có thể chu toàn nhiệm vụ trên con đường Anh đã chọn, và luôn là người anh yêu quý của Gia đình Nữ Vương Hoà Bình.

Gia đình Nữ Vương Hoà Bình