Chúc mừng sinh nhật anh “Đờ Hờ”

Happy birthday… phù!!! phù!!! phù!!! thổi nến. Sinh nhật vui vẻ!