Nhật ký Agapé XVI – Lời Cảm ơn

Chào cả nhà NVHB,

BĐiH chúng em xin trân trọng cảm ơn cha Linh hướng, Ban Đồng hành, anh Giuse Nguyễn Nho Kiên và các anh chị em Giáo lý viên Định Quán trong dịp trại truyền thống năm nay.

Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn các anh chị trong Gia đình NVHB. Các anh chị đã luôn đồng hành cùng chúng em trong từng biến cố Agapé XVI…

Chúng em đã thật sự được sống trọn vẹn ý nghĩa của từ “Agapé” trong chính lần “Agapé XVI” khá đặc biệt này…

Photographer Agapé XVI

Cuối cùng, chúng em xin được cảm ơn anh Nguyễn Tiến Dũng, anh Nguyễn Ngọc Toại, chị Trương Huỳnh Thảo và đặc biệt là anh Nguyễn Đức Khiêm đã giúp Nhóm – đặc biệt là ban Truyền thông lưu lại được những khoảnh khắc đáng nhớ của Agapé XVI. Cách riêng cảm ơn chị Đinh Kim Ngân đã sẵn lòng cấp phép cho anh Khiêm “thoát ly” ít ngày để “hoàn thành nhiệm vụ”.

Ban Điều Hành