AGAPÉ XXII: Hành Trình Vào Đất Hứa

Ôi vậy là tổ trưởng của các tổ đã bị nhóm cướp biển bắt đi mất rồi! Các trại viên của chúng ta sẽ phải làm sao đây?!

Sau nhiều giây phút căng não giải đáp mật thư bí ẩn từ nhóm cướp biển, các trại viên đã tìm được đường tiến vào đất trại và giải cứu tổ trưởng.

Tại đây các trại viên đã trải qua thử thách hết sức khó nhằn từ tộc trưởng bộ tộc thần bí để giải cứu tổ trưởng và được cho phép tiến vào vùng đất “bí ẩn”.

Thế nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như thế…

Trước khi tiến vào vùng đất của bộ tộc thần bí, các trại viên phải trải qua một nghi thức thần bí bằng cách chui qua đường hầm bí mật để được đánh dấu ấn nhận dạng an toàn mới được vào đất trại.

Dẫn đầu là các Anh Chị Đồng Hành, Ban Tổ Chim và lần lượt các trại sinh đều được gội rửa, ghi dấu lên người những dấu ấn đặc biệt.

Vậy giờ đây, chúng ta cùng tiến vào đất trại thôi!

Thông tấn xã NVHB