Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Của LM. NGUYỄN SANG (Phần I)

1. Con dâng chúa
5:17 Trong trái tim chúa
10:43 Con chỉ là tạo vật
16:59 Kinh hòa bình
23:03 Lắng nghe lời chúa
28:38 Bờ đá xanh tạ tội
34:08 Người chết vì yêu
39:59 Sống trong niềm vui
45:08 Trong trái tim chúa
50:34 Ca khúc trầm hương
55:55 Chúa cất tiếng gọi con
59:42 Cho con biết yêu thương
64:21 Mầu nhiệm yêu thương