Trang ảnh: Buổi gặp gỡ các sơ dòng Schönstatt

Sáng Chúa Nhật 12/4/2015, Nhóm Sinh Viên Nữ Vương Hòa Bình chúng ta đã có buổi giao lưu gặp gỡ với các Sr giới thiệu về hội Dòng Schönstatt. Các Sr đã rất thích tinh thần cởi mở học hỏi của nhóm mình. Anh/Chị, các bạn nào muốn sang Đức hay hiểu rõ hơn về Schönstatt cũng như có thắc mắc gì muốn hỏi về Schönstatt thì tham khảo thêm trong trang http://www.schoenstatt.org/en/ hoặc có thể gửi mail cho Chị Thúy An ở địa chỉ mail Chị Thúy An <mgthuyan.nguyen@gmail.com>.

Dòng Schönstatt là một dòng tu ở Đức. Dòng hiện có 5 sơ và 5 đệ tử người Việt Nam. Các sơ rất mong muốn có thể giới thiệu về dòng và tìm kiếm thêm nhiều ơn gọi.