Việc hòa trộn Mình và Máu thánh Chúa Kitô

Hỏi : Trong Thánh lễ, trước phần Hiệp lễ, tại sao linh mục chủ tế bẻ Bánh thánh và bỏ một mẩu Bánh nhỏ vào Chén thánh ?

Trả lời :

Trước phần Hiệp lễ, sau khi bẻ bánh thánh, linh mục chủ tế bỏ một mẩu bánh nhỏ vào chén thánh, trong khi đọc thầm: “Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.”

Nghi thức này –  gọi là nghi thức hòa lẫn Mình và Máu Chúa, trước đây được sử dụng để diễn tả sự hiệp nhất của Giáo Hội. Ở Rôma những thế kỷ đầu của Giáo Hội, Đức Giáo hoàng gửi một chút bánh đã được truyền phép, được gọi là fermentum, tới các linh mục trong thành phố. Các linh mục này sẽ đặt chút bánh thánh ấy vào trong chén thánh của mình như một dấu chỉ hiệp thông với Giám mục Rôma.

Một số người đã giải thích nghi thức này như một biểu tượng tái hiện sự phục sinh của Chúa Kitô. Theo quan điểm này, vốn bắt nguồn từ Syria trong thế kỷ VIII, việc truyền phép bánh và rượu tách rời trong Thánh lễ tượng trưng cho sự tách rời giữa Mình và Máu Chúa Kitô khi Người chịu chết, còn nghi thức hòa trộn giữa Mình và Máu Thánh, diễn tả sự tái hiệp nhất Mình và Máu Chúa Kitô khi Người phục sinh.

(x. Dr. Edward Sri, A Biblical walk through the mass. Bản dịch Tìm Hiểu Thánh Lễ của Học Viện Đa Minh, tr.161)