Tu trì

Anh Ba Nếp ơi! năm 2010 e đã học xong triết học tai học viện Đa Minh thuộc diện đậu vớt. sau đó em thi lại nhưng cũng vẫn bi rớt môn anh văn. giờ em chuyển sang dòng khác và đang đi phục vụ ở vùng sâu vùng xa. năm sau em muốn về thi lên thần học ở trung tâm học vấn Đa minh thì có được không anh? Em rất mong câu trả lời của anh nhe. em: phê rô.

Người gửi: Người con của Chúa

Trả lời: Bạn thân mến,

Chắc chắn không thể trả lời cho bạn là “được” hay không được, vì chuyện đó đâu thuộc thẩm quyền của Anh Ba Nếp, bạn nhé! Với những gì bạn trình bày, thiết nghĩ là chắc được, nhưng bạn cần đến gặp trực tiếp Ban Điều hành của Trung Tâm Học Vấn Đa Minh và trình bày nguyện vọng cụ thể của mình để mọi chuyện được rõ ràng.

Cầu chúc bạn thành công và nhiều ơn lành.

Anh Ba Nếp