Thời gian tu trì

Chào Anh Ba Nếp, xin anh cho em hỏi là quá trình đạo tạo của dòng Chúa Cứu Thế là bao nhiêu năm, dòng Phanxico (tỉnh dòng anh em hèn mọn) là bao nhiêu năm. Xin cảm ơn anh.

Tên: paul Nguyễn Email: congnguyen9966@gmail.com

Trả lời: Bạn thân mến,

Cả hai hội dòng nói trên, thời gian đào tạo, từ lúc bắt đầu nhập dòng đến khi chịu chức thánh, trong khoảng 6 đến 10 năm.

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp