Thân Chào Anh Ba Nếp

Anh Ba Nếp thân mến. em chuẩn bị vào dòng tu. nhưng vào dòng thì phải sinh hoạt. nhưng tính em thì hay thụ động (thụ động ở đây là về sinh hoạt giải trí ak_). tính cách em rất trầm. mà em là người mới bước vào dòng thì em thấy bỡ ngỡ quá. k biết trong dòng cảnh sinh hoạt như thế nào. có trầm như tính em hay sinh hoạt vui vẻ k nữa. em k thích nơi ồn ào. em thích nơi yên tĩnh. k biết em vào bước trước tiên là ntn đây nữa. ? :))

Người gửi: peter

Trả lời: Bạn thân mến,

Không biết bạn nói về dòng tu nào: hoạt động hay chiêm niệm hoặc chiêm niệm đang xen hoạt động… Nói thế để bạn hiểu rằng mỗi hội dòng đều có đặc sủng và khuynh hướng riêng của mình. Các ứng sinh cần tìm hiểu các khía cạnh đó để tham chiếu với ước nguyện và tính cách của mình trước khi tìm hiểu, gia nhập.

Còn chuyện phải “sinh hoạt” và năng động thế nào thì bạn cứ an tâm, vì một khi bạn đã vào sống chung trong đời tu rồi, dần dần bạn sẽ thích ứng và trở nên mạnh dạn hơn thôi. Bạn cũng hãy nhớ đó cũng là một trong những đức tính cần tập luyện trong đời sống tu trì đấy, nghĩa là làm sao sống được với anh chị em và anh chị em sống được với mình, rồi cần mạnh dạn chịu trách nhiệm với bản thân và người khác, nhất là hướng dẫn người khác nữa…!

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp