Sách học thần học

Em chào Anh Ba Nếp nhé. Em có câu hỏi nhỏ: nếu em muốn mua các cuốn sách học thần học thì em phải mua ở đâu ạ? Các nhà sách tại các nhà xứ có khôg anh? Em đang là sinh viên, em rất muốn có những cuốn sách đó. Em cảm ơn anh.

Người gửi: Maria Vu Thao

Trả lời: Bạn thân mến,

Các lãnh vực về thần học thì rất nhiều, nên bạn cần xác định trong lãnh vực nào: Tín lý, luân lý, linh đạo, mục vụ… Bạn có thể đến các nhà sách tôn giáo lớn, như: Nhà Sách tại Nhà Thờ Đức Bà, Sài Gòn; Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38, Kỳ Đồng, Q. 3; Nhà Sách Chí Hòa, Tân Bình; Nhà Sách Fatima, Bình Triệu… Còn các giáo xứ thì không phải giáo xứ nào cũng có nhà sách, nhất là có những sách như bạn đề cập.

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp