Một số vấn đề khi đi tu

Em nghe một số người nói người không có khả năng sinh lí thì không đi tu được hả anh?

Người gửi: nguyễn duy

Trả lời: Bạn Nguyễn Duy thân mến,

Trong các điều kiện vào các hội dòng thì không thấy nói cách cụ thể là “người không có khả năng sinh lí thì không đi tu được”, như bạn nói, mà người ta chỉ nói cách chung là “có trí phán đoán, mạnh khỏe và tâm sinh lý ổn định”. Cũng thông tín đến bạn rằng thông thường các hội dòng, trước khi xét duyệt cho các ứng sinh tuyên khấn hay vào nhà tập thì đều có những kỳ kiểm tra sức khỏe tổng quát cho từng ứng sinh, và cách nào đó cũng kiểm tra cả khía cạnh bạn đề cập nữa.

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp