Linh mục Triều và Dòng

Tên: khánh tâm Email: terexakhanhmy@gmail.com

Nội Dung Câu Hỏi: chào Anh Ba. chúc Anh Ba và ban biên tập vui khỏe. Anh Ba Nếp cho em hỏi. các Linh Mục chiều có phải là Tu Sĩ không?

Em  nghe nói Linh Mục chiều được Giáo Hội đào tạo làm Linh mục để phục vụ dân Chúa vì không có ba lời khấn. chỉ có lời hứa vâng phục Đức GM. như vậy các Linh Mục chiều có phải là người đi tu không? Anh Ba ơi thế những người đi tu là những người nào. tu hội chỉ có lời hứa thì sao?

em cám ơn anh.

Trả lời: Bạn thân mến,

Các tu sĩ là những người tuyên khấn giữ ba lời khuyên Phúc âm trong đặc sủng của một hội dòng. Do vậy, theo nghĩa chặt chẽ, chỉ gọi là “tu sĩ” với những ai tuân giữ các lời khấn: Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng lời mà thôi. Các tu hội đời thì không có lời khấn như các tu sĩ.

Trong Giáo hội, có linh mục Triều (chứ không phải là “chiều”) hay còn gọi là “linh mục giáo phận” và các linh mục thuộc các dòng tu. Các linh mục giáo phận không phải là tu sĩ mà là các cộng sự viên thánh của Giáo hội, cụ thể là của Đức giám mục giáo phận, để phụ giúp Đức giám mục chăm lo đời sống đức tin của các tín hữu giáo dân. Tất nhiên, các vị cũng là những người “đi tu” rồi, bạn nhé!

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp