Hỏi Anh Ba Nếp: Tu Dòng Hay Tu Triều?

Nội dung câu hỏi: 

Chào anh. Cho em hỏi nếu như mình đã tin rằng Chúa gọi mình và mình đáp lại. Vậy làm sao để biết chúa muốn mình đi tu dòng hay tu triều ạ?
Em xin cảm ơn.

<phamsontrxxx@gmail.com>

Trả lời:

Chào em,

Ơn gọi tu trì là ơn gọi thiêng liêng và rất riêng tư khởi đi từ Thiên Chúa và tiếng đáp trả từ phía con người. Em tin là Chúa gọi em và em sẵn sàng đáp trả lại tiếng Người, đó là một hồng ân lớn lao cho chính em và cho toàn Giáo Hội.

Vậy, để nhận biết ơn gọi của mình cách cụ thể hơn, tức là theo ơn gọi dòng hay triều, thì có nhiều yếu tố cần xét đến, chẳng hạn như khả năng, sở thích, xu hướng tâm lý…v…v…

Nếu em thấy mình thích hoặc có khả năng sống đời sống cộng đoàn, thích học hành nghiên cứu, giảng dạy…thì đó là một dấu hiệu có thể em phù hợp với việc tu dòng. Còn nếu em yêu thích và có xu hướng hoạt động mục vụ giáo xứ, coi sóc các hội đoàn, em có thể xét đến việc đi tu triều.

Tuy nhiên, tất cả ví dụ trên chỉ là những gợi ý ban đầu. Ngay cả việc đã xác định tu dòng, còn phải xét xem mình phù hợp dòng nào, linh đào nào nữa cơ.

Do vậy, để biết đích xác hơn, thì em có thể cậy vào ơn Chúa thông qua các vị hữu trách đào tạo. Khi tiếp xúc, hướng dẫn em, các ngài sẽ giúp em cách chính xác hơn.

Ở đây, anh chỉ có thể gợi lên hướng ban đầu để em xem mình có thể tìm hiểu Dòng hay triều trước mà thôi, còn cụ thể em phù hợp ra sao, thì cần có thời gian và sự thẩm định của các vị đào tạo em nhé.

Thân ái chào em

Anh Ba Nếp O.P.