Hỏi Anh Ba Nếp: Tiếng Đàn Trong Đời Sống Đan Tu?

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi tu dòng kín mình có được học đàn không ạ?

<maixxxxxxxxxx@gmail.com>

Trả lời:

Chào em Hoài,

Thánh Augustine nói rằng: hát hay là cầu nguyện hai lần (Bis orat qui bene cantat). Mà hát để hay thì cũng phải có yếu tố nhạc cụ vào đó nữa. Nếu không có đàn, hát chay sao hay bằng hát có đàn em nhỉ? Đàn là nhạc cụ quan trọng trong phụng vụ của Giáo hội, nên chắc sẽ cần lắm những “đàn sĩ” đấy em. Để có các nghệ sĩ chơi đàn trong dòng kín, thì cần phải đào tạo họ chứ em heng? Thế thì, nói tóm lại, dòng kín cũng được học đàn em nhé.

Thân mến,

Anh Ba Nếp, O.P