Hỏi Anh Ba Nếp: Dòng Tu Theo Linh Đạo Thánh Inhaxio

Nội dung câu hỏi:

Em chào Anh Ba Nếp!
Anh có thể cho em biết các dòng tu nữ đang sống và hoạt động theo Linh đạo của Thánh Inhaxio được không ạ? 
Em cảm ơn Anh Ba Nếp!

<tatcalahonganxx@gmail.com>

Trả lời:

Chào em,

Hiện nay, tại Việt Nam, có rất nhiều hội dòng đang hiện diện và hoạt động. Phần đông trong số các dòng này từ ngoại quốc vào, với lý do chính yếu là tìm kiếm nguồn ơn gọi, vì nguồn ơn gọi tại các nước Âu châu và Mỹ châu đang khan hiếm dần.

Đối với các dòng nữ, cũng có rất nhiều hội dòng thành lập và lấy linh đạo của một thánh sáng lập dòng nào đó làm linh đạo cho dòng mình, trong đó có linh đạo I-nhã (linh đạo của thánh Inacio, sáng lập dòng Thánh Danh Chúa Giêsu, hay còn gọi là dòng Tên), là các dòng ở nước ngoài du nhập vào Việt Nam.

Có người nói đùa rằng, chỉ có Chúa Thánh Thần mới biết được hiện nay tại Việt Nam có bao nhiêu dòng tu. Ấy thế, nếu muốn biết dòng nào theo linh đạo nào, thì có lẽ cũng chỉ có Chúa Thánh Thần mới thấu hết được.

Theo trí mọn tài hèn của anh, thì anh chỉ có thể giới thiệu một vài hội dòng nữ sống theo linh đạo I-nhã cho em thôi, em có thể tìm kiếm thêm thông tin trên Google hoặc liên hệ dòng Tên để biết rõ hơn.

Giới thiệu với em dòng “Ánh sáng Phúc Âm”, em có thể xem thêm ở đây (http://www.betrenthuongcap.net/dong-anh-sang-phuc-am-sle.html)

Chúc em vui và hạnh phúc

Thân ái,

Anh Ba Nếp O.P