Giai đoạn khi tu

Anh Ba Nếp ơi, em là nữ. Đang học đại học, em muốn hỏi anh 2 câu 1) Em có ý định đi tu. Xin anh cho biết các giai đoạn cụ thể ví dụ như: tập sinh, tu tạm,… rồi đến khấn vĩnh viễn. Những giai đoạn này em vẫn chưa được rõ lắm. Xin anh cho biết thêm trình tự và thời gian của từng giai đoạn. Đến giai đoạn nào thì mình được ở hẳn trong nhà dòng? 2) Em là du học sinh bên Pháp và cũng muốn tu một dòng ở bển. Vậy điều kiện tu một dòng bên nước ngoài là gì. Em có biết một anh ngày xưa học chung trường với em ở Việt Nam, Bây giờ ảnh là thầy tu của một dòng bên Pháp Cám ơn anh hi vọng anh sẽ trả lời thư của em.

Người gửi: xin được giấu tên

Trả lời: Bạn thân mến,

Các giai đoạn cụ thể của đời tu thường là: giai đoạn tìm hiểu (dự tu, còn gọi là tu sinh, thỉnh sinh…). Đây là giai đoạn các thanh niên nam nữ đến hoặc được giới thiệu để tìm hiểu ơn gọi tu trì, tìm biết ý Chúa qua hội dòng; sau đó khoảng 2-3 năm tùy vào mỗi hội dòng, ứng sinh có thể được chấp nhận gia nhập giai đoạn tập sinh (có dòng nhận lãnh tu phục vào dịp này). Đây là giai đoạn theo Giáo luật để giúp các ứng sinh có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ, cầu nguyện và nhất là tìm hiểu về đặc điểm hội dòng mà mình muốn dấn thân; sau đó là thời gian khấn (tạm, lần đầu). Đây là giai đoạn các ứng sinh bắt đầu gia nhập sâu hơn vào hội dòng qua việc học tập, trang bị kiến thức cho sứ vụ tương lai; kế đến là khấn trọn đời (khấn trọng thể, vĩnh viễn). Đây là giai đoàn người tu sĩ ấy thuộc trọn về hội dòng với quyền lợi và trách nhiệm của một thành viên. Thường ngay ở giai đoạn thỉnh sinh, ngay trước giai đoạn tập sinh thì các ứng sinh có thể ở hẳn trong nhà dòng rồi.

Bạn muốn tu một dòng bên Pháp thì để biết cụ thể ra sao, bạn cần liên lạc với vị linh mục hay tu sĩ nào đó mà bạn biết, dĩ nhiên là ở bên đó rồi, hoặc bạn có thể đến trình bày với cha sở, Tòa giám mục sở tại… để tìm hiểu về các hội dòng cụ thể của vùng ấy. Các điều kiện chung vẫn là: có ý ngay lành, có ơn Chúa kêu gọi và có ý muốn phục vụ theo khuynh hướng của hội dòng mình gia nhập; còn các điều kiện cụ thể khác thì bạn cần liên lạc trực tiếp với hội dòng bạn muốn tìm hiểu, gia nhập. Bạn cũng có thể tìm cách liên lạc với thầy bạn của bạn bên ấy để có thêm thông tin cũng như kinh nghiệm chính xác hơn về dòng tu và đời sống tu trì ở bên ấy, bạn nhé!

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp