Đan viện Biển Đức nữ

Tên: Maria Phương Email: nguyenbichngoc2323@gmail.com

Nội Dung Câu Hỏi: Anh cho em hỏi số tuổi vào dòng Biển Đức là bao nhiêu? em có đọc câu trả lời của anh về dòng nữ Biển Đức có Điều kiện tuyển chọn: Tú tài hoặc tương đương, có một nghề càng tốt. Vậy em học kế toán thì vào đó có làm được gì không? Em cám ơn anh.

Trả lời: Bạn Maria Phương thân mến,

Như đã nói về điều kiện tuyển chọn của Đan viện nữ Biển Đức là “tú tài hoặc tương đương”, nghĩa là độ tuổi một thiếu nữ có thể đạt được cấp độ ấy như bạn thấy trong xã hội, thông thường là từ 18 tuổi trở lên (đến khoảng 22 hay 25 tuổi).

Thiết nghĩ việc học “kế toán” của bạn chắc chắn sẽ giúp ích được nhiều cho hội dòng bạn muốn tìm hiểu, gia nhập. Bạn hãy biết rằng giả như bạn thực sự có ơn gọi tu trì, cách riêng ơn gọi trở nên đan sĩ chiêm niệm thì mọi sự đều có thể trở nên tốt và có ý nghĩa khi bạn làm với lòng mến của mình.

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp