Chọn dòng tu thích hợp

Nội Dung Câu Hỏi: Xin chào Anh Ba Nếp

Theo em nghĩ đi tu dòng nào cũng là thuộc về Chúa và ra đi phục vụ. Vậy theo anh các yếu tố nào để mình chọn dòng tu cho hợp với mình?

Tên: ane Email: anenhung@gmail.com

Trả lời: Bạn thân mến,

Đúng là “tu dòng nào cũng là thuộc về Chúa” vì các đoàn sủng, khuynh hướng khác nhau của các hội dòng chính là hồng ân của Chúa Thánh Linh trong Giáo hội mà! Đó là những hoa trái phong phú chứng tỏ Chúa Thánh Thần luôn ở cùng và hoạt động trong Hội thánh Chúa Kitô. Các ứng sinh chuẩn bị đời sống tu trì cần nhìn vào các đặc sủng ấy, rồi so chiếu với cá tính và khuynh hướng của mình để chọn lựa con đường cho phù hợp. Điều này cần có sự tham vấn của cha mẹ, các linh mục tu sĩ mà bạn quen biết, tin tưởng hay các vị cao niên, khôn ngoan nào đó…

Chẳng hạn, nếu bạn yêu thích và muốn dâng đời sống mình trong cuộc đời chiêm niệm, cầu nguyện và lao động âm thầm, như mẫu gương thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu xưa kia thì chắc hẳn không thể chọn các hội dòng thiên về hoạt động bác ái xã hội, giáo dục và ra đi truyền giáo, tỉ như: Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Đức Bà Truyền Giáo, các tu hội đời…, mà phải là các ơn gọi nơi đan viện Cát Minh, Clara, Biển Đức…. Cũng vậy, giả như bạn có tính cách sôi nổi, yêu thích và muốn dấn thân đến với người nghèo, các trẻ em, người già, bất hạnh, các trẻ em đường phố…cách trực tiếp thì chắc hẳn đoàn sủng và khuynh hướng của các đan viện kín vừa nói là không phù hợp rồi, phải không bạn?

Đôi lời cùng bạn.

Anh Ba Nếp