Cách đọc các giờ kinh phụng vụ

E chào A Ba Nếp, a cho e hỏj là đọc kinh phục vụ thì phải bắt đầu từ đâu. rồi là lần lượt đọc như thế nào nữa. thưa anh.

Người gửi: Nguyễn Thành Đạt

Trả lời: Bạn Nguyễn Thành Đạt thân mến,

Có lẽ bạn muốn hỏi việc đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ? Nếu đúng vậy, thì bạn hãy theo sự hướng dẫn của sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ được bày bán nhiều nơi trong các nhà sách Công giáo.

Cách chung, tiến trình là thế này: bắt đầu là Giáo đầu với thánh vịnh giáo đầu, rồi đọc thánh thi (hoặc 1 bài hát thích hợp), tiếp đó là đọc 3 thánh vịnh được xếp theo ngày, tuần (tùy vào lịch phụng vụ của hôm đó); kế đó là đoạn Lời Chúa ngắn, xướng đáp, Thánh ca Tin mừng (đọc Thánh ca Chúc tụng cho Kinh Sáng và Magnificat cho Kinh Chiều), sau đó là lời cầu, kinh lạy Cha và lời nguyện kết thúc.

Thiết nghĩ để cho cụ thể, dễ hiểu thì khi nào đó bạn hãy đến tham dự một giờ kinh phụng vụ của hội dòng nào đó, hoặc của anh chị em Huynh đoàn giáo dân Đa Minh tại các giáo xứ.

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp