Băn khoăn

Cho em hỏi anh ba. Em bị viêm gan b. nhưng bác sỹ nói gan rất tốt như người bình thường. em có đi tu được không anh ba. vây có nhà dòng nào nhận không anh ba.

Người gửi: Nguyễn văn hưng

Trả lời: Bạn Nguyễn Văn Hưng thân mến,

Câu hỏi cụ thể của bạn cần được chính các vị trong Ban đào tạo ơn gọi của hội dòng mà bạn tính gia nhập thẩm định và trả lời, sau khi bạn đến trò chuyện với các vị và thẩm định bằng y khoa, chứ Anh Ba Nếp không thể nói rằng được hay không, bạn nhé! Vậy, bạn hãy tiếp tục điều trị, theo dõi thể trạng của mình đang khi xin tìm hiểu hội dòng phù hợp với mình.

Mến chào bạn.

Anh Ba Nếp