Mừng Lễ Kỉ Niệm 15 Năm Linh Mục: Cha Martino Nguyễn Viết Anh Dũng

Chúa thương mời gọi hiến dâng

Dẫu con bất xứng muôn phần Chúa ơi!

Chúa thương cho con cất lời

Dang tay đón nhận một đời con thơ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó người anh trong đại gia đình chúng ta đã đi đến được hành trình 15 năm dâng hiến linh hồn, thể xác và cả trí khôn để phục vụ đoàn dân Chúa. Trong tâm tình đó, đại gia đình Nữ Vương Hoà Bình chúng con xin gửi lời chúc mừng đến Cha. Nguyện xin ơn Thiên Chúa soi sáng luôn đồng hành cùng Cha trên con đường tận hiến này. Xin Chúa Thánh Thần luôn đổ tràn sức mạnh thiêng liêng để Cha ngày càng khôn ngoan và bình an trên con đường phía trước.

Gia đình NVHB.