Thông Báo Chương Trình: Cầu Nguyện Mỗi Ngày – LET’S PRAY TOGETHER

Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa là Người Cha cực tốt cực lành và là Nguồn ban phát mọi ơn phúc mà chúng ta cần đến để sống thân phận con người cách sung mãn trong trần thế. Cách riêng là được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô để ta được sống hạnh phúc Nước Trời với Thiên Chúa nhân lành, “là Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” ( 1Tim 2:4).

Như vậy, cầu nguyện là cách tâm tình thân mật với Chúa trong niềm tin có Chúa là Cha nhân từ. Ngài sẽ luôn lắng nghe mọi lời cầu nguyện, cầu xin của con cái loài người chúng ta và hằng rộng tay ban muôn ơn lành cho chúng ta – những người có đức tin và ngay cả cho những người chưa có đức tin, chưa biết Chúa và yêu mến Người.

Trong lúc thế giới đang đối mặt với nạn đại dịch COVID-19. Tất cả các nhà thờ, nhà nguyện của các giáo xứ và dòng tu sẽ tạm ngưng cử hành Thánh lễ, tạm ngưng tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của cộng đoàn. Ban điều hành mời gọi quý Anh,Chị và các bạn trong gia đình Nữ Vương Hòa Bình cùng dâng lời cầu nguyện mỗi ngày với Chúa. Để từ đó, ta có thể hiệp cùng với cộng đoàn dâng lên Ngài lời cầu nguyện cho nạn đại dịch này mau chóng qua đi và cùng nhau đón chờ ngày “Chúa Sống Lại” trong vinh quang.

Hãy bắt bầu bằng việc nhỏ, với đức tin bằng hạt cải, và hãy để Thiên Chúa làm những phần còn lại.”

Thời gian: 20h00 mỗi ngày, bắt đầu từ thứ 2 ngày 30/3/2020

Hình thức : Ban Điều Hành sẽ đăng lời cầu nguyện mỗi ngày vào lúc 20h00. Xin kính mời quý Anh, Chị và các bạn cùng dâng lời nguyện.

#NVHB

#Praytogether