Thấy họ có lòng tin (16.1.2015 – Thứ sáu Tuần 1 Thường niên)

Thấy họ có lòng tin

Lời Chúa: Mc 2, 1-12
Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.
Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên h%