Thánh Tôma tông đồ (03-07)

Thánh Tôma là người Do-thái ở Ga-li-lê. Mặc dầu ít học, nhưng ngài có óc tìm tòi, một ý chí kiên vững, một tinh thần tận tụy hy sinh. Khi được Chúa gọi, ngài đã sẵn sàng bỏ mọi sự đi theo Chúa, và được chọn vào số các tông đồ. Tinh thần hy sinh tận tụy của thánh nhân biểu lộ rõ khi Chúa Giêsu quyết định đến Giuđêa để cứu sống Lazarô. Các tông đồ ngăn cản:

“Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao ?” (Ga 11, 8). Nhưng thánh nhân cương quyết sống chết trung thành với Chúa, Ngài nói với các tông đồ: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy (Ga 11,16).

Lúc Chúa Giêsu từ giả các tông đồ đi chịu chết, Người thấy các ông buồn sầu thì an ủi: Lòng anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy… Thầy đi dọn chỗ cho anh em… Và Thầy đi đâu thì anh em đã biết đường rồi”.

Ông Tôma nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga.14,1-5). Câu nói trên tỏ rõ thánh nhân nhiệt tình với Chúa, muốn theo Chúa, phụng sự Chúa đến cùng.

Lòng nhiệt thành đối với Chúa Giêsu còn biểu hiện rõ khi các tồng đồ thuật lại Chúa đã sống lại và đã hiện ra với các ông lúc thánh nhân vắng mặt.

Nhưng ngài đòi cho được thấy tận mắt, sờ tận tay mới tin. Tám ngày sau, Chúa lại hiện ra, có mặt thánh nhân với các tồng đồ. Và Chúa bảo ngài:

“Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Tôma thưa Người :

– Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,27-28).

Thánh nhân đã công khai tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa, với một niềm tin vững vàng mạnh mẽ, giúp cho mọi người tin thật Chúa Giêsu đã sống lại, như lời Thánh Grêgôriô Cả nói : “Tôma nghĩa là ‘sinh đôi’, là một trong nhóm mười hai, không ở với họ khi Đức Giêsu đến. Chỉ có người môn đệ ấy vắng mặt. Khi về ông nghe kể lại sự việc đã xảy ra, nhưng từ chối những điều đã nghe. Rồi Chúa lại đến và giơ cạnh sườn cho người môn đệ không tin ấy sờ. Người chìa cả tay ra và khi chỉ cho ông thấy các vết thương Người, Người đã chữa lành sự cứng lòng của ông. Anh em thân mến, anh em thấy những việc đó thế nào ?

Không phải tình cờ, nhưng Chúa đã an bài xảy ra như vậy. Lòng từ bi cao cả của Người đã hành động một cách tuyệt vời, để nhờ người môn đệ hoài nghi ấy sờ vào các thương tích nơi thân thể Thầy mình, mà vết thương cứng lòng tin ở nơi ta được chữa khỏi. Sự cứng lòng tin của Tôma còn giúp ích cho lòng tin của ta hơn là đức tin của các tông đồ khác.

“Bởi vì ông đã sờ vào Chúa rồi mới tin, nên tâm trí ta cũng dũ bỏ được mọi nghi nan và trở nên vững vàng trong đức tin. Quả vậy, người môn đệ ấy khi nghi nan mà sờ mó thì đã trở thành nhân chứng của sự kiện phục sinh.

Anh em nghĩ toàn là chuyện tình cờ sao? Tình cờ người môn đệ yêu dấu ấy vắng mặt hôm đó rồi sau về đã nghe, nghe mà hoài nghi, hoài nghi nên đã sờ và đã tin sao? ” Lòng tin mạnh mẽ đã giúp thánh nhân nhiệt thành rao giảng đạo Chúa ở Ấn độ, và chịu chết đổ máu ra làm chứng cho Chúa trên nước này.

Quyết tâm noi gương Thánh Tôma tông đồ, tôi luôn cố gắng tìm tòi học biết niềm tin vào Chúa Kitô, để giúp những người cứng lòng được tin thật Người là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ trần gian.

Nguồn: TGP Sài Gòn

Ngày 3 tháng 7 là ngày lễ kính thánh Tôma tông đồ. Nhân dịp này, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chúc mừng đến:

Anh Nguyên Phụng Vụ: Tôma Hoàng Thế Sơn

Và tất cả các Anh, các Bạn đã nhận Thánh Tôma làm bổn mạng quan thầy.

Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con còn non yếu, xin Chúa giúp cho đức tin của chúng con được lớn mạnh và trưởng thành. Xin cho chúng con tin tưởng vào Lời Chúa và những lời dạy của Giáo Hội. Xin cho chúng con biết luôn tìm đến Chúa như là điểm tựa của cuộc đời chúng con.

Ban Điều Hành