Mừng lễ kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ (29-6)

Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ trọng thề kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.

Nhìn lại cuộc đời theo Chúa của Phêrô chúng ta thấy ông đã sẵn sàng để cho Chúa uốn nắn, mài dũa ông như thế nào. Rất nhiều lần Chúa đã trách mắng ông, thậm chí có lần Chúa đã gọi ông là “Đồ Satan”, thế nhưng Phêrô vẫn luôn một lòng một dạ trung thành để rồi sau này ông có thể viết cho đoàn chiên Chúa trao cho Ông như thế này: “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em” (1Pr 1, 15) – “Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1Pr 2, 9)

Còn đối với Phaolô thì chúng ta khỏi cần phải nói: Sau khi được Chúa kêu gọi trên con đường ông đi Damas, ông đã vào ẩn mình trong hoang địa. Ở đó Chúa đã tôi luyện ông để ông trở nên giống Chúa đến nỗi Ngài có thể tự hào: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Và Ngài khuyên những ai tin Chúa: “Anh em đã nhận Đức Ki-tô Giê-su làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người”. Vào cuối đời ông đã để lại những lời này cho người môn đệ yêu quí của ông: “Còn cha, cha sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ cha phải ra đi. Cha đã chiến đấu trong một trận chiến cao đẹp, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững được đức tin. Giờ đây cha chỉ còn đợi trông vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị Thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho cha trong ngày ấy và không phải chỉ cho tôi mà còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.”

Nguồn: TGP Sài Gòn

Trong niềm hân hoan mừng lễ kính, gia đình Nữ Vương Hòa Bình chúng em cũng xin mừng lễ bổn mạng đến quý anh cựu ban đồng hành, cựu ban điều hành cũng như ban điều hành nhiệm kì hiện tại và các thành viên trong nhóm đã nhận hai ngài Phêrô và Phaolô làm đấng bảo trợ. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh nhân, tuôn đổ phúc lành và bình an trên anh chị, để tình yêu của Chúa luôn rợp bóng nên mọi nẻo đường anh chị đi qua trong đời sống hằng ngày.

Chúng em xin được chúc mừng các anh có tên dưới đây đã nhận thánh Phêrô và Phaolô làm đấng bảo trợ:

Ban Điều Hành