Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng (lễ kính) – 18/10

Thánh Luca được xem như tác giả quyển Phúc Âm thứ ba và quyển Công vụ Tông đồ. Theo truyền thống, ngài được sinh ra ở Antiôkia, xứ Syrie trong một gia đình ngoại giáo. Theo Cl 4,14 ngài là lương y và đã chữa bệnh cho thánh Phaolô.

Về Phúc Âm, ngài lấy Phúc Âm thánh Máccô làm nền và sử dụng nhiều lưu truyền theo những nguồn gốc khác, nhưng tổng thể đều chịu ảnh hưởng lấy con người của ngài.

Ngài nhấn mạnh đến lòng nhân từ của Thiên Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu đối với người nghèo và tội nhân. Luca cũng nói về cầu nguyện và Chúa Thánh Thần nhiều hơn Mátthêu.

Trong Công vụ Tông đồ, với cái nhìn lịch sử và văn chương, ngài tường thuật những ngày đầu của Kitô giáo. Ngài đã sử dụng nhiều nguồn khác nhau, nhưng phần lớn, ngài ghi lại như nhân chứng, chỉ vì thánh Phaolô đã đem ngài theo trong cuộc truyền giáo lần thứ hai và thứ ba, nhất là trong cuộc du hành bị bắt giải về Rôma (x. Cl 4,10-14; Plm 24; 2Tm 4,10).

Việc tôn kính thánh Luca đã có từ thế kỷ thứ 8.

Lạy Cha, Cha đã chọn thánh Luca, sai đi rao giảng và viết sách Tin Mừng để làm cho mọi người nhận biết Cha đặc biệt yêu thương những kẻ khó nghèo. Xin cho những người mang danh Kitô hữu được đồng tâm nhất trí với nhau hầu muôn dân được thấy ơn cứu độ.