Thánh Clara, trinh nữ (lễ nhớ) – 11/08

Thánh Clara đã cảm nghiệm sâu sắc lời Chúa: ”Kìa tân lang là Đức Kitô đã tới, hãy ra nghênh đón Người” (Mt 25, 6). Ngài đã sống trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống làm con Chúa và Ngài đã đi tới tuyệt đỉnh các nhân đức.

Thánh Clara được sinh ra trong một gia đình quyền uy và thế giá vào ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại Assise miền Ombrie nước Ý. Mẹ của thánh nhân đã hun đúc con ngay khi Clara còn nhỏ, bà đã giáo dục con về nhân bản, về mặt đạo đức và bằng chính gương sáng của bà. Thân mẫu của thánh nhân đã dạy cho thánh Clara biết cầu nguyện, biết từ bỏ và đức tính nhẫn nhục, kiên trì. Năm 1212, thánh nhân đã tới một vùng quê để ẩn mình, tránh xa tiếng ồn ào và chuyên chăm cầu nguyện. Tại vùng thôn dã này, thánh nữ đã gặp thánh Phanxicô khó khăn và chính thánh Phanxicô đã tận tình giúp Ngài trên đường nhân đức, trên đường nên thánh. Thánh nữ đã cương quyết chống lại sự ngăn cản của cha mẹ và gia đình. Sau cùng thánh nữ được đưa đến đền thờ thánh Đamianô để lập hội các chị tận hiến cho Thiên Chúa. Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục hướng dẫn thánh nữ trên đường nhân đức. Thánh nữ Clara đã điều khiển hội Dòng cách ân cần và khôn ngoan.

Với một đời sống luôn lấy Chúa làm cùng đích, thánh nữ Clara đã luôn tâm niệm: “Tất cả cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn”. Thánh nhân đã sống đời sống thánh thiện và muốn các chị em Dòng mình nên thánh. Sau một cuộc đời tận tụy, thánh Clara đã ra đi về với Chúa bình an ngày 11 tháng 8 năm 1253 trước sự thương tiếc của mọi người.

Thánh nữ được Đức Giáo Hoàng Alexanđrô IV phong lên bậc hiển thánh. Và sau, Đức Clêmentê X định lễ kính thánh Clara vào ngày 12 tháng 8 hằng năm, ngày thánh nữ được Chúa gọi về trời lãnh triều thiên vĩnh cửu, sáng rực những hạt ngọc trinh khiết và khó nghèo!

Trong ngày mừng lễ kính Thánh Clara hôm nay, Đại Gia đình NVHB xin gửi lời chúc mừng đến: 

Chị nguyên Đồng Hành Clara Trần Thị Thu Thủy.

Và toàn thể các Chị và các bạn nhận Thánh Clara làm vị thánh bổn mạng của mình. 

Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Clara cho các Chị và các bạn được bình an, khỏe mạnh. Chúc các Chị và các bạn noi theo mẫu gương thánh nữ sống đời nghèo khó và phục vụ người khác với lòng bác ái khiêm nhường, sống trọn vẹn cho tình yêu Chúa Kitô bằng việc mau mắn đáp lại lời mời gọi của Ngài, đặt Chúa Giêsu làm trung tâm đời sống và trái tim của mình.

Gia Đình NVHB