Phút Cầu Nguyện: Tình Con Dâng Mẹ

 1. Hát: Xin Ngôi Ba
 2. Kinh lạy Cha
 3. Đọc lời Chúa
 4. Lời Chúa: Lc 1, 26-38

  Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

   

  Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,  gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

   

  Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

   

  Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.  Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.  Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

   

  Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

   

  Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

   

  Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 5. Cầu nguyện

 Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ, tinh tuyền và trong ngần như dòng suối.

Xin ban cho con quả tim đơn sơ, 
mau quên những nỗi buồn phiền. 
Một quả tim hào hiệp dám hiến thân, 
dịu dàng để cảm thông. 
Một quả tim trung thành và quảng đại, 
không quên ơn, không báo oán.

 Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, 
yêu mà không mong được yêu lại, 
hân hoan xóa mình đi 
để Con của Mẹ có chỗ trong lòng người khác.

 Một quả tim vĩ đại và bất khuất, 
không khép lại trước những kẻ vô ơn, 
không chán nản trước người lạnh nhạt. 
Một quả tim khắc khoải 
lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô, 
quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, 
vết thương chỉ lành 
khi được sống với Ngài trên trời. Amen. 

 • KInh Kính Mừng  

Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.

Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Ðức Giêsu.

Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.

Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.

Mẹ đi thăm Ðức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.

Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.

Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi 
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, 
từ con người hay từ Thiên Chúa. 
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Ðức Giêsu 
trong mọi bước đường của cuộc sống. 
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa. 
Có những con đường đầy máu và nước mắt.

 Xin Mẹ dạy chúng con 
đừng sợ lên đường mỗi ngày, 
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa 
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.

 Xin giữ chúng con luôn đi trên Ðường-Giêsu 
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ 
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. 

6. Dâng lời nguyện riêng

7. Kinh Sáng Danh

8. Bài hát: XIn vâng

Nguồn: Rabbouni